Newsroom Topnorma

Newsroom Topnorma

NASZA SYPIALNIA NIE BĘDZIE JUŻ INTERESOWAĆ URZĘDNIKÓW

Mieszkanie na własną miarę? Po planowanej zmianie przepisów z pewnością stanie się to bardziej realne. Pralkę będzie już można „legalnie” postawić w innym miejscu niż w łazience, a wielkość naszej sypialni przestanie interesować urzędników. Bacznie będą się jednak przyglądać powierzchni użytkowej nowych mieszkań, która nie będzie mogła być mniejsza niż 25 m kw.

Część obowiązujących obecnie ograniczeń dotyczących mieszkań ma zniknąć już wkrótce, za sprawą zmiany rozporządzenia „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.

Pralka oficjalnie możliwa w kuchni

Planowane zmiany obejmują m. in. zlikwidowanie utrudniającego aranżację lokali mieszkalnych przepisu, który obliguje obecnie deweloperów do projektowania podłączenia do pralki tylko w łazience. Tymczasem część kupujących mieszkania, nie chcąc niepotrzebnie zagracać łazienki pralką, może planować umieścić ją na przykład w zabudowie w kuchni. Choć formalnie nie jest to dozwolone, to może się zdarzyć, że właściciele mieszkań dokonają odpowiednich przeróbek instalacji na własną rękę, po odbiorze lokalu od dewelopera. Generuje to jednak dla nich kolejne koszty, wydłuża czas przeznaczony na wykończenie mieszkania a przede wszystkim nie jest zgodne z obowiązującymi przepisami. Rozporządzenie narzuca także, by miejsce na kosz na brudną bieliznę znajdowało się również w łazience. Tego w praktyce nieegzekwowalnego przepisu również ma już nie być.

Wnętrza bez ograniczeń…

Znikną także ograniczenia dotyczące szerokości pokoi i kuchni, a także wielkości łazienki. Obecnie rozporządzenie zobowiązuje m.in., by sypialnia dla dwóch osób miała szerokość nie mniejszą niż 2,7 m, a kuchnia w mieszkaniu jednopokojowym nie była węższa niż 1,8 m (2,4 m w przypadku lokalu wielopokojowego). Z kolei kubatura łazienki z piecem gazowym nie może być mniejsza niż 8 m sześciennych, a z doprowadzoną centralnie ciepłą wodą musi mieć przynajmniej 6,5 m sześciennych. (ewentualnie 5,5, jeśli pomieszczenie jest wyposażone w wentylację mechaniczną wywiewną). Tego typu wymogi, nawet jeśli wydają się niewygórowane, także utrudniają aranżację pomieszczeń. Dotyczy to szczególnie najmniejszych mieszkań, w których na przykład pokój dzienny powiększa się kosztem kuchni czy zmniejsza sypialnię na rzecz większej łazienki, w zależności od potrzeb domowników. Ułatwieniem będzie też dopuszczenie w mieszkaniu jednopokojowym kuchni w formie aneksu kuchennego połączonego z pokojem – obecnie przepisy stanowią, że kuchnia bez okien lub wnęka kuchenna muszą być połączone z przedpokojem.

… ale mieszkanie nie mniejsze niż 25 m kw.

Pojawi się natomiast ograniczenie dotyczące wielkości mieszkania – planowane zmiany zakładają, że minimalna powierzchnia użytkowa mieszkania powinna wynosić 25 m kw. Eksperci Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, odpowiedzialnego za zmiany w rozporządzeniu, argumentują, że taka powierzchnia „wydaje się być minimalną do zapewnienia odpowiedniego standardu użytkowania
mieszkania jednopokojowego”. Swoje założenia uzasadnili analizą przepisów obowiązujących w innych państwach Europy. Wynika z niej m.in., że w części państwa europejskich minimalne powierzchnie lokali zależą od liczby zamieszkujących je osób – na przykład w Szwajcarii mieszkanie, z którego korzysta jedna osoba powinno mieć minimalnie aż 40 m kw., a we Francji jednej osobie powinno wystarczyć lokum zaledwie 16 – 18 metrowe.

– Argumenty ministerstwa wydają się uzasadnione, ale rynek mieszkaniowy rządzi się swoimi prawami. Wiemy z doświadczenia, że jest na nim spore zapotrzebowanie – ze strony studentów czy pracujących już singli – na lokale mniejsze niż założone w rozporządzeniu 25 m kw. – mówi Łukasz Cichosz, kierownik działu sprzedaży firmy deweloperskiej Topnorma.

Minimalne powierzchnie mieszkań, w zależności od liczby zamieszkujących je osób, w innych krajach europejskich

Liczba osób
w mieszkaniu Minimalna powierzchnia mieszkań we Francji Minimalna powierzchnia mieszkań w Szwajcarii

Liczba osób
w mieszkaniu
Minimalna powierzchnia mieszkań we Francji Minimalna powierzchnia mieszkań w Szwajcarii
1 16 – 18 m kw. 40 m kw.
2 41 – 46 m kw. 50 m kw.
3 54 – 60 m kw. 60 m kw.
4 66 – 73 m kw. 70 m kw.
5 79 – 88 m kw. 80 m kw.
6 89 – 99 m kw. 90 m kw.
7 103 – 114 m kw. 100 m kw.

Źródło: opracowanie MIiB

Projekt zmiany rozporządzenia wymaga unijnej notyfikacji, która – według informacji resortu infrastruktury i budownictwa – ma zakończyć się 13 października 2017 roku. Jeśli państwa członkowskie nie będą miały uwag do projektu, zmienione rozporządzenie wejdzie w życie od stycznia 2018 roku. Jeśli jednak pojawią się uwagi, notyfikacja potrwa kolejne 3 miesiące i tym samym wydłuży się czas wejścia w życie nowych przepisów.

Agata Szymborska-Sutton, Topnorma