Rembertów – bliżej niż myślisz

Dużym atutem Rembertowa jest doskonała komunikacja z innymi dzielnicami Warszawy. Dojazd kolejką SKM z Rembertowa do centrum stolicy zajmuje zaledwie 15 min. – trwa więc krócej niż dojazd w to samo miejsce metrem ze stacji Kabaty na Ursynowie, na który trzeba poświęcić ok. 20 minut. Do samej stacji SKM mieszkańcy mają tylko kilkuminutowy spacer. Dzielnica obsługiwana jest także przez kilkanaście linii autobusowych, dogodny jest również dojazd autem – zapewnia go dobrze rozplanowany węzeł drogowy przy ul. Marsa. W samym Rembertowie wkrótce ma także powstać tunel pod torami kolejowymi, który – łącząc bezkolizyjnie al. Chruściela z ul. Marsa – zdecydowanie usprawni komunikację w dzielnicy.

Szybka kolej miejska w Warszawie - Trasa S2

Mój Rembertów, a w nim…

…bezpieczni mieszkańcy

Rembertów został uznany za jedną z najbezpieczniejszych dzielnic Warszawy – czytamy na stronie rembertow.waw.pl. Także pod względem spokojnych dróg, na których notuje się najmniej wypadków drogowych w rejonie stolicy. To efekt m.in. inwestycji w infrastrukturę zapewniającą bezpieczeństwo: oświetlenie ulic, remonty chodników, ciągów pieszych i jezdni. Potwierdzają to sami mieszkańcy dzielnicy:

89% mieszkańców Rembertowa czuje się w nim bezpiecznie*

…korytarz ekologiczny

Tereny leśne zajmują ok. 31% powierzchni Rembertowa, tworząc tzw. korytarz ekologiczny, czyli naturalne schronienie dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Część lasów, ze względu na unikatową roślinność, tworzy zamknięty rezerwat przyrody „Kawęczyn”. Pozostałe tereny leśne to doskonałe miejsce wypoczynku dla mieszkańców tych okolic, szczególnie dla amatorów biegania, nordic walking i wycieczek rowerowych.

88% mieszkańców Rembertowa docenia ilość terenów zielonych w okolicy*

…najlepszy klimat w stolicy

Taka jest – według rembertow.waw.pl – opinia ekspertów. z Polskiej Akademii Nauk, którzy, opierając się na wynikach badań promieniowania słonecznego, odczuwalnej temperatury wilgotności i ruchu powietrza na przestrzeni 10 lat, stwierdzili: Rembertów, wraz z bezpośrednio sąsiadującymi z nim dzielnicami, ma najlepszy klimat w Warszawie. Zawdzięcza to dużej powierzchni lasów, które zapobiegają nadmiernemu nagrzewaniu się budynków.

… bogata oferta edukacyjna

Trzy żłobki, 12 przedszkoli i 6 szkół podstawowych (w tym jedna muzyczna pierwszego stopnia oraz klasy integracyjne), liceum ogólnokształcące i ceniona wyższa uczelnia Akademia Sztuki Wojennej - oferta edukacyjna jest dużym atutem Rembertowa. Co więcej, dzielnica dba nie tylko o dzieci i młodzież, ale także o starsze pokolenia mieszkańców, organizując dla nich m.in. zajęcia w ramach Rembertowskiej Akademii Seniora.

*Źródło: Urząd m.st. Warszawy (Badanie jakości życia mieszkańców warszawskich dzielnic 2015, wykonane przez PBS Sp. z o.o.).

Pozostałe informacje dotyczące Rembertowa pochodzą ze strony www.rembertow.waw.pl